* Wymagane

Udział w konferencji:

Udział w konferencji wraz z publikacjąUdział w konferencji bez publikacji

Imię *

Nazwisko*

tytuł naukowy *

Miejsce pracy (uczelnia / instytucja/ firma)*

Adres miejsca pracy (ulica , nr, kod pocztowy, miasto )*

NIP* (uczelni / instytucji / firmy)

Adres email *

Telefon *

Współautorzy publikacji (Imię, nazwisko, tytuł naukowy)

1.
2.
3.
4.
5.
6:
7.
8.

Zakres tematyczny publikacji:
Gospodarka nieruchomościamiGeodezyjne urządzanie przestrzeni wiejskiejGeoinformatykaInżynieria ŚrodowiskaKataster nieruchomościNowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnychInny

Tytuł publikacji w języku polskim

Streszczenie w języku polskim (co najmniej 250 słów)

Słowa kluczowe w języku polskim

Tytuł w języku angielskim

Streszczenie w języku angielskim

Słowa kluczowe w języku angielskim

Publikacja w Wydawnictwie*:
ACTA Scientiarum Polonorum Administratio LocorumArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i TeledetekcjiGeodesy and CartographyGeomatics and Environmental EngineeringInfrastruktura i ekologia terenów wiejskichJournal of Water and Land DevelopmentMOTROL Motoryzacja i Energetyka RolnictwaPrzegląd GeodezyjnyREAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATIONReports on Geodesy and GeoinformaticsTEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki RolnictwaWoda-Środowisko-Obszary Wiejskie


Wybieram nocleg
7-8 czerwiec8-9 czerwiec