CEL KONFERENCJI

Konferencja poświęcona była innowacyjnym technologiom geodezyjnym i kartograficznym stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki. Celem konferencji było prezentowanie przez uczestników nowych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych z kraju i z zagranicy z zakresu metod, technologii i technik z dziedziny geodezji i kartografii. Ten szeroki zakres tematyczny skierowany był nie tylko do pracowników naukowych kierunku geodezja i kartografia, ale jednocześnie do środowisk wykonawstwa geodezyjnego.

Główne zakresy tematyczne:

  • Gospodarka nieruchomościami;
  • Geodezyjne urządzanie przestrzeni wiejskiej;
  • Geoinformatyka;
  • Kataster nieruchomości;
  • Inżynieria Środowiska;
  • Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych.