PROPONOWANE WYDAWNICTWA:

 1. ACTA Scientiarum Polonorum Administratio Locorum – 9 pkt. – pol./ ang. (250 zł)link do czasopisma
 2. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji – 7 pkt. – j. ang. (bezpłatnie)link do czasopisma
 3. Geodesy and Cartography – 13 pkt. – j. ang. (bezpłatnie)link do czasopisma
 4. Geomatics and Environmental Engineering – 11 pkt. – j. ang. (bezpłatnie)link do czasopisma
 5. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich – 10 pkt. – j. ang. (600 zł)link do czasopisma
 6. Journal of Water and Land Development – 14 pkt. – j. ang. (500 zł)link do czasopisma
 7. MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa  – 6 pkt.  – j. pol./ ang. (550 zł)link do czasopisma
 8. Przegląd Geodezyjny – 5pkt. – j. pol. (bezpłatnie)link do czasopisma
 9. Real Estate Management and Valuation  – 12 pkt.– j.ang. (500 zł)link do czasopisma
 10. Reports on Geodesy and Geoinformatics – 13 pkt. – j. ang.  (bezpłatnie)link do czasopisma
 11. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa – 8 pkt. – j. ang. (750 zł)link do czasopisma
 12. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie  – 10 pkt. – j. pol./ ros./ ang. (500 zł)link do czasopisma

Istnieje możliwość dofinansowania kosztów publikacji w 50% w przypadku uzyskania dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom w komunikacie nr 2.

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Chcąc wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (rejestracja on-line)
Koszt udziału w konferencji wynosi 650 zł (opłata obejmuje: uczestnictwo, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne) i należy ją wnieść do 31 marca 2017 r.
Koszt publikacji uzależniony jest od czasopisma wskazanego przez Autora. Ostateczny koszt publikacji w danym czasopiśmie zostanie podany w komunikacie nr 2.
Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto:

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40
NIP: 818-15-30-650
Numer konta: 77917100040010020520000010
z dopiskiem „VIII Konferencja geodezyjna (imię i nazwisko uczestnika)”.

 

WAŻNE TERMINY

W przypadku uczestnictwa w konferencji wraz z publikacją referatu:

do 30 stycznia 2017r. Zgłoszenie uczestnictwa i nadsyłanie streszczeń referatów(co najmniej 250 słów)
do 31 stycznia 2017r. Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu
do 31 marca 2017r. Przesłanie pełnych tekstów artykułów
do 31 marca 2017r. Wniesienie opłaty za udział w konferencji i publikację
do 30 kwietnia 2017r. Informacja o zakwalifikowaniu do sesji plenarnej lub posterowej

 

W przypadku uczestnictwa w konferencji bez publikacji referatu:

do 01 marca 2017r. Zgłoszenie uczestnictwa
do 31 marca 2017r. Wniesienie opłaty za udział w konferencji