Konferencja poświęcona będzie innowacyjnym technologiom geodezyjnym i kartograficznym stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki. Celem konferencji będzie prezentowanie przez uczestników nowych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych z kraju, zagranicy z zakresu metod, technologii i technik z dziedziny geodezji i kartografii. Ten szeroki zakres tematyczny skierowany jest nie tylko do pracowników naukowych kierunku geodezja i kartografia, ale jednocześnie do środowisk wykonawstwa geodezyjnego.

 

Główne zakresy tematyczne:

Gospodarka nieruchomościami

Geodezyjne urządzanie przestrzeni wiejskiej

Geoinformatyka

Kataster nieruchomości

Miernictwo górnicze

Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych